O Firmie

Przedsiębiorstwo "IGLOBUD" zostało założone w czerwcu 1991 roku jako spółka cywilna . Od czasu powstania do 2001 roku przedsiębiorstwo działało pod nazwą: Spółka Cywilna "IGLOBUD" Dąbrowicy.

W 2001 roku zmieniono siedzibę i nazwę spółki na :

Firma Budowlano-Usługowa IGLOBUD Jerzy Szostak, Bogusław Dubik
Ul. Spółdzielcza 8
37-300 Leżajsk

która była używana do marca 2008, kiedy to nastąpiła zmiana formy prawnej i nazwy (firmy) :

IGLOBUD LEŻAJSK
Jerzy Szostak, Bogusław Dubik
Spółka Jawna

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie województwa podkarpackiego. Przedmiotem działalności jest głownie prowadzenie robót budowlano- montażowych, remontowych oraz rewaloryzacji budowli zabytkowych. Obiekty wykonywane są w zakresie prac stanu surowego, jak również wykończeniowego, a także wyposażane w zewnętrzne i wewnętrzne instalacje sanitarne i centralnego ogrzewania, wewnętrzne instalacje elektryczne.

Przedsiębiorstwo świadczy także usługi w zakresie inżynierii (kierownictwo budów) oraz związanym z nią doradztwem technicznym, pełnienia nadzoru budowlanego, wykonywania planów realizacyjnych, dokonywania ocen stanu technicznego obiektów budowlanych,

Właścicielami - Założycielami spółki są Jerzy Szostak i Bogusław Dubik. Wspólnicy od chwili założenia spółki aż do dnia dzisiejszego są jedynymi właścicielami przedsiębiorstwa.

Na początku działalności "IGLOBUD" był stosunkowo małym przedsiębiorstwem, którego działalność przynosiła niewielkie dochody. Jednak w miarę upływu czasu i zmieniającej się koniunktury gospodarczej, a przede wszystkim dzięki operatywności i dużej wiedzy zawodowej - zarówno teoretycznej jak i praktycznej właścicieli, przedsiębiorstwo w kolejnych latach swej działalności osiągało coraz większe obroty, zdobywało doświadczenie oraz renomę na lokalnym rynku budowlanym.

Przedsiębiorstwo z powodzeniem radziło sobie z dynamicznie zmieniającymi się realiami rynku budowlanego, ruchomą koniunkturą gospodarczą, wciąż zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi. Doświadczało sukcesów , ale i niepowodzeń, szczególnie w kontaktach z nierzetelnymi Inwestorami, których niewypłacalność kilkakrotnie zachwiała dobrą kondycją finansów firmy. W takich sytuacjach doświadczenie i fachowość osób kierujących przedsiębiorstwem okazały się bardzo pomocne w uporaniu się z problemami, związanymi z utrzymaniem płynności finansowej. Jednak przedsiębiorstwo przetrwało na rynku i ponownie wypracowało zyski ; utrwaliło swoją pozycję na rynku zamówień publicznych oraz zdobyło ustabilizowaną grupę klientów.

Przez 17 lat istnienia przedsiębiorstwo rozwinęło się, powiększyło zatrudnienie, poszerzyło zakres świadczonych usług, przekształciło i udoskonaliło wewnętrzne struktury.

Aktualnie księgi handlowe firmy prowadzone są w sposób w pełni skomputeryzowany, przy użyciu nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, przez fachowy personel ekonomiczno-księgowy. Uzyskanie ,wycena, przygotowanie i realizacja zleceń prowadzone są przez profesjonalną kadrę inżynieryjno-techniczną.

Wielkość zatrudnienia waha się w zależności od sezonu; obecnie jest to 20-50 pracowników wykwalifikowanych we wszystkich specjalnościach budowlanych, które są niezbędne do kompleksowego wykonania usług. Przedsiębiorstwo dysponuje własną bazą transportową i sprzętową.

Przedsiębiorstwo w sposób elastyczny dostosowuje asortyment oferowanych usług do stale zmieniających się potrzeb oraz gustów potencjalnych klientów. Zlecenia na usługi zdobywa głównie z sektora zamówień publicznych; jednak zlecenia z wolnej ręki stanowią także znaczącą część obrotu. Wypracowany zysk Firma zawdzięcza udanej realizacji dużych i mniejszych zamówień , dotyczących głównie wznoszenia obiektów szkolnych, handlowych, hotelowych oraz mieszkalnych , rewaloryzacji budowli zabytkowych; a także remontów już istniejących obiektów budowlanych.

W kontaktach z mikro i makro otoczeniem Firma kładzie znaczący nacisk na politykę public relations oraz stosuje własne, sprawdzone na przestrzeni lat strategie marketingowe.

Obecnie IGLOBUD LEŻAJSK nadal dąży do dynamicznego rozwoju , doskonalenia jakości wykonywanych usług, poszerzania ich zakresu, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i materiałów.

Umiejętności zawodowe oraz dotychczasowe doświadczenie w budownictwie ,jakim dysponuje przedsiębiorstwo , zapewniają Inwestorom profesjonalne doradztwo, dobór właściwych technologii i materiałów , należyte i terminowe wykonanie zleconych prac, oraz gwarantują ich wysoką i długotrwałą jakość.

BUDUJ Z NAMI! ZAPRASZAMY!

Realizacja: VEEX