Klasztor OO.Bernardynów w Leżajsku

Rewaloryzacja murów fortyfikacji Klasztoru: wątku ceglanego,elementów kamiennych,polichromii,herbów,złoceń,tynków zewnętrznych; wymiana pokrycia z blachy miedzianej dachu podcieni dziedzińca ;budowa ołtarza polowego.

... ... ... ... ...Klasztor OO.Bernardynów w Leżajsku Klasztor OO.Bernardynów w Leżajsku Klasztor OO.Bernardynów w Leżajsku Klasztor OO.Bernardynów w Leżajsku Klasztor OO.Bernardynów w Leżajsku Klasztor OO.Bernardynów w Leżajsku Klasztor OO.Bernardynów w Leżajsku
Realizacja: VEEX